top of page
two-white-lovebirds-metal-house.jpg

הסכמי חיים משותפים

כיום, זוגות רבים בוחרים שלא להינשא מסיבות שונות אך ברצונם לחיות יחד חיים משותפים ואוהבים כבני זוג לכל דבר ועניין - זוגות בפרק ב', זוגות חד מיניים או זוגות שלא יכולים להינשא בשל סיבות הלכתיות.

הסכם חיים משותפים המכונה גם הסכם זוגיות, הינו הסכם שתכליתו להסדיר את מערכת היחסים שבין בני זוג החיים יחד, ללא נישואים ולמעשה נותן חותמת רשמית לכך שהצדדים בסטטוס של "ידועים בציבור".

הסכם חיים משותפים מסדיר את הנושאים הכרוכים בזוגיות וקובע מנגנונים כלכליים ורכושיים בהסכמה. בהסכם חיים משותפים ניתן להתייחס בין היתר לענייני רכוש, מזונות, הורות בבני זוג חד מיניים, מנגנון ליישוב סכסוכים או פרידה ועוד.

האם הסכם חיים משותפים מחייב אישור של ערכאה שיפוטית?

להבדיל מהסכם יחסי ממון, זוגות ידועים בציבור החותמים על הסכם חיים משותפים אינם מחויבים לאשרו בבית המשפט על מנת שלהסכם יהיה תוקף משפטי מחייב. יחד עם זאת, גישתי היא שכדאי ואף מומלץ לאשרו. בהליך אישור ההסכם, בית המשפט לענייני משפחה מוודא ובוחן שבני הזוג הבינו את ההסכם, משמעותו והתוצאות הנובעות ממנו.

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור אשר קיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה מהווה הוכחה רשמית עבור רשויות (משרדי ממשלה, ביטוח לאומי, מקומות עבודה, קרנות פנסיה ועוד) הדורשות מבני זוג אסמכתא לגבי היותם "ידועים בציבור". 

עריכת הסכם חיים משותפים היא מלאכה חשובה ומשמעותית. ההסכם חייב להיות מנוסח באופן יסודי ומקצועי, כזה שצופה פני עתיד ומתייחס למירב התרחישים האפשריים כך שלא יהיה צורך לפנות לבית משפט בסוגיות זוגיות ומשפחתיות בעתיד.

לעריכת הסכם חיים משותפים אשר נותן תוקף רשמי לזוגיות שלכם ומגן על התא המשפחתי שלכם לחצו כאן

bottom of page