top of page
מסמך הבעת רצון.jpg

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך רשמי המאפשר להורה של קטין, או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של חסוי (אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס), להביע את רצונו מי ייכנס לנעליו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת עוד.

במסמך זה ניתן לכלול גם הנחיות ומנגנונים לעניין קבלת החלטות, להתוות גישת חינוך ולפרט העדפות שונות באשר לקטין או באשר לחסוי.

 

עריכת מסמך הבעת רצון מסייעת לשמור על וודאות ושגרת החיים של הקטין או החסוי ומונעת במקרים רבים סכסוכים בתוך המשפחה כמו במקרה המצער של משפחת בירן - פלג, על רקע מי יתמנה לאפוטרופוס חלופי.

יודגש כי עריכת מסמך זה איננה מחייבת את בית המשפט למנות את האפוטרופוס שצוין במסמך הבעת רצון אולם לרוב הוא יכבד את רצון האפוטרופוס הנוכחי ויסטה ממנו רק אם סבר כי הדבר אינו לטובת הקטין או החסוי או אם האפוטרופוס בו בחרתם אינו יכול או אינו רוצה למלא תפקיד זה.

מסמך הבעת רצון ניתן לערוך אך ורק אצל עו"ד שהוסמך לכך.  

עו"ד הילה ארז רון מוסמכת ע"י לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך הבעת רצון.

אם אתם הורים יחידניים או אפוטרופוסים של בן משפחה חסוי, הנכם מוזמנים לשיחת ייעוץ ללא עלות על מנת לברר מהו הפתרון המדויק ביותר עבורכם.

bottom of page